MFINDER 2.1 – WYSZUKIWANIE ADRESÓW MAIL

MFINDER to aplikacja wyszukująca adresy mail na stronach WWW rozpoczynająca poszukiwania od pierwszego wprowadzonego adresu WWW. Umożliwia przeszukiwanie adresów w czterech trybach. Tryb dowolny – aplikacja wyszukuje na stronach adresy WWW i sprawdza je pod kontem istnienia adresów mail. Tryb – dowolny uściślony daje możliwość sprawdzenia adresów WWW zawierających w sobie dowolny ciąg znaków podany przez użytkownika. Tryb  – panorama, automatyczny tryb ułatwiający wyszukiwanie w portalu Panorama Firm. Tryb  – PKT, automatyczny tryb ułatwiający wyszukiwanie w portalu PKT

 

Możliwości aplikacji

 

  1. Wyszukiwanie adresów mail na dowolnej stronie WWW.
  2. Praca w czterech trybach: dowolnym, dowolnym z uściśleniem panorama oraz pkt.
  3. Możliwość pracy z dowolnego nośnika USB lub dysku komputera bez instalacji.
  4. Proste kopiowanie zbioru do systemowego schowka.
  5. Planowane aktualizacje oraz rozbudowa funkcjonalności.

Wymagania

  1. System Windows
  2. Dostęp do Internetu
Scroll Up